1. مشاوره خرید پروگرامر هارد سامسونگ

    لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

    گزارش لغو کردن
  2. گوشی A50 سامسونگ قبل پاور 4 صدم جریانکشی داره روشن نمیشه

    لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

    گزارش لغو کردن