سلامیه j320 دارم خطای دمای پایین موقع شارژ میدهمقاومت ntc عوض کردم نشدسوکت شارژو ایسی پاور هم عوض کردم جواب نمیده

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

ایراد دمای شارژ j320f

0
ناشناس 1 ماه 2023-02-10T19:02:08+03:30 0 پاسخ ها 18 مشاهده 0

ارسال یک پاسخ

مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .